خبرگزاری ایکنا   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  نویسندگان

شهروند مجازی

  آرشیو شده ها

بهمن ۸٤

  بچه باحالها

 

  آمار بازدید ها


  RSS 2.0  

 

   

 

شهروند مجازی

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو

 

   

 

شهروند مجازی

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو

 

   

 

 

 غاشورای حسینی

شهروند مجازی

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو

 

   

 

تصاویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام


تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۱

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۲

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۳

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۴

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۵

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۶

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۷

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۸

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۹

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۱۰

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۱۱

تصویر توهین آمیز به حضرت محمد ( ص ) پیامبر اسلام ۱۲

 

«به احترام حرمت نبی اکرم تصویر ایشان از کاریکاتورها حذف شده است و شما می توانید به سادگی متوجه محتوی کاریکاتورها شوید»

New Page 5

شهروند مجازی

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو